Hipokryzja klimatyczna Europy zachodniej

Istnieje wiele teorii w kwestiach klimatu, zdania naukowców i uczonych są podzielone. Jednak faktem jest, że kraje rozwinięte produkują największą ilość śmieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Więc gdzie tu ekologia? Moim zdaniem są to jedynie hasła służące grze politycznej.

Leave a Reply